85 ซ.รามคำแหง 48 หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240
TEL : FAX : 02-732-3530 , 089-995-5613
E-mail :
phu@1man-show-graphic.com

ผลงานในหน้านี้เป็นงานบางส่วนในช่วงปี 2548-2549 เป็นช่วงที่เริ่มรับงานทางเวปไซต์เป็นปีที่ 2
ก็จะมีงานหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์ ,โลโก้สินค้า,โปสเตอร์ ป้ายสินค้า โปรชัวร์ ปกหนังสือ ปกพ๊อกเก็ตบุ๊ค หนังสือคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
เปเปอร์เวิร์ค ต่างๆ รวมทั้งหัวจดหมาย,ซอง,นามบัตร ของธุรกิจทุกประเภท


nextpage to An interval graphic freelance 5


Copyright 2004 www.1man-show-graphic.com. All rights reserved.
Webdesign By www.phu-best-design.com
webmaster : Phubase subsakul


sinec 26-6-2004โอวเทยฺยานุสาเสยฺย อสพฺภา จ นิวารเย สตํ หิ โส ปิโย โหติ อสตํ โหติ อปฺปิโย.
บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และป้องกันจากคนไม่ดี เพราะเขาย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี. 
Google