85 ซ.รามคำแหง 48 หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240
TEL : FAX : 02-732-3530 , 089-995-5613
E-mail :
phu@1man-show-graphic.com

ผลงานในหน้านี้เป็นงานบางส่วนในช่วงปี 2552 ช่วงระหว่าง เดือน ม.ค. ถึง เดือน ส.ค. 2552 เป็นช่วงที่เริ่มรับงานทางเวปไซต์เป็นปีที่ 6
ก็จะมีงานหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์ ,โลโก้สินค้า,โปสเตอร์ ป้ายสินค้า โปรชัวร์ ปกหนังสือ ปกพ๊อกเก็ตบุ๊ค
หนังสือคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ เปเปอร์เวิร์ค ต่างๆ รวมทั้งหัวจดหมาย,ซอง,นามบัตร ของธุรกิจทุกประเภท


nextpage to An interval graphic freelance 9|


Copyright 2004 www.1man-show-graphic.com. All rights reserved.
Webdesign By www.phu-best-design.com
webmaster : Phubase subsakul

น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน

คำแปล : ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร
**สรุปว่า เวร ย่อมระงับด้วยการไม่อาฆาต พยาบาท จองเวร กรรมและเวรหมดได้ในใจเรา
ไม่ใช่ที่ตัวหรือใจของ ผู้ที่เราผูกพยาบาทจองเวร หรือ ผู้ที่เขาผูกพยาบาท อาฆาตจองเวร เรา** ว่าไหมครับ พี่น้องครับ

 
Google