85 ซ.รามคำแหง 48 หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240
TEL : FAX : 02-732-3530 , 089-995-5613
E-mail :
phu@1man-show-graphic.com

งานในช่วงที่เป็นพนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิค ทำงานประจำในแผนกกราฟิคดีไซน์ ของ RS Promotion ก.ค. 38- พ.ค. 39
About This Performance in here is I have ever be RS Promotion Official between July 1995 -May 1996nextpage to Kita entertainment

Copyright 2004 www.1man-show-graphic.com. All rights reserved.
Webdesign By www.phu-best-design.com
webmaster : Phubase subsakul

Googleน สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา
กามทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในหมู่มนุษย์

 
Google